Laurin's Boxer
 

--- Laurin's Boxer Alim ---

Alim
Alim
   
 
born: 11.07.10
 
b and o.: Harald Stift and Oliver Erat
 
Alim photos
 
Alim pedigree
 
children
 
Champion Titles
 
Österr. Jugendchampion
Österr. Jugendklubsieger
Österr. Champion
Internationaler Champion
Österr. Bundessieger
Österr. Jahressieger 2014
 
Working Titles
 
IPO I, BGH
ZTP
 
Health Test Results
 
HD B
echo/doppler Hz 0
elbow dys. and patella 0
Spondylose 0
   
 
show results
28.09.14
V1, CACIB, BOS, Austrian Bundessieger
07.09.14
Austrian Championship of the Year: V1, KSA, CAC, BOB
22.06.14
Vorarlberg: V1, KSA
27.04.14
Vienna: V1, KSA, BOB
07.09.13
Kärnten: V1, KSA
01.09.13
Austrian Championship of the Year: V2
14.07.13
CACIB Oberwart: V1, CACA, CACIB, BOB, BOG2
20.05.13
Atibox 2013 V3
17.05.13
V3, World Winner Show
14.04.13
Wien V1
03.03.13
CACIB Graz V1
16.09.12
German Championship of the Year V1
09.09.12
Austrian Championship of the Year V1, CAC
26.02.12
V1, CAC, CACIB
04.12.11
V1, Jugendbester
16.10.11
Dt. Bundessieger Sg 4
24.09.11
V1, Jugendbester, Klubjugendsieger AW, BOB
11.09.11
V1, Jugendbester, Klubjugendsieger AW
17.07.11
V1, Jugendbester
05.06.11
Slovenian Championship of the Year V1
04.06.11
Croation Championship of the Year V2
28.05.11
ATIBOX 2011 V3
27.02.11
VV1, Best puppy
 
HOME
 
© Lustig